013_naruchniki_braslety_arest_zaderzhanie_vladimir_chichilimov_c_ia_krasnaya_vesna.jpg

 Арест [Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна]

 Арест [Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна]