otvetnoe_slovo_zampostpreda_v.k.safronkova_v_sb_oon_po_nerasprostraneniyu_omu_23_avgusta_2016_g._-_youtube_-_chromium_033.png

Владимир Сафронков

Владимир Сафронков, автор: RussiaUN, [youtube.ru]