podgotovka_sotrudnikov_smi_k_himatake_dlya_raboty_v_irake.2003_c_kenn_mann_civ_usaf.jpg

Подготовка сотрудников СМИ к химатаке

Подготовка сотрудников СМИ к химатаке для работы в Ираке.2003 [(c) KENN MANN, CIV, USAF]