konstantin_makovskiy._igra_v_babki._1870_god.jpg

Константин Маковский. Игра в бабки. 1870 год

Константин Маковский. Игра в бабки. 1870 год