martinus_ryorbyue._shahmatisty_v_vostochnye_kafe._1845.jpg

Мартинус Рёрбюе. Шахматисты в восточном кафе. 1845

Мартинус Рёрбюе. Шахматисты в восточном кафе. 1845