promyshlennost20voshod20solnca20oblaka20foto-rabe20pixabay20cc0.jpg

Промышленность
Промышленность, автор: Foto-Rabe, лицензия: CC0 1.0