_uchitelnica._sletov_rostislav_vladimirovich_1953.jpg

Учительница. Слетов Ростислав Владимирович 1953г