zasedanie_soveta_rabochih_i_soldatskih_deputatov_v_tavricheskom_dvorce.jpg

Заседание Совета рабочих и солдатских депутатов в Таврическом дворце